8 HLAVNé CHOROBY SPôSOBENé ALKOHOLOM - VŠEOBECNÚ KLINICKÚ

8 Hlavné choroby spôsobené alkoholomRedakcia Choice
Revolučný liek na prevenciu starnutia
Revolučný liek na prevenciu starnutia
Ak dôjde k nadmernej konzumácii alkoholu, reaguje telo na niektoré bezprostredné menšie následky, napríklad na stratu koordinácie chôdze, zlyhanie pamäti alebo pomalšiu reč. Avšak dlhodobá konzumácia tohto druhu alkoholických nápojov