PARKINSONOVA FYZIOTERAPIA - VŠEOBECNÚ KLINICKÚ

Parkinsonova fyzioterapiaRedakcia Choice
Ako zvýšiť imunitu (prírodnými potravinami a liečivami)
Ako zvýšiť imunitu (prírodnými potravinami a liečivami)
Fyzioterapia na Parkinsonovu chorobu hrá dôležitú úlohu pri liečbe choroby, pretože poskytuje zlepšenie celkového fyzického stavu pacienta s hlavným cieľom obnovenia alebo udržania funkcie a podpory výkonu činností.