ČO MôŽU BYŤ VYSOKé ALEBO NíZKE SEGMENTOVANé NEUTROFILY - TESTUJE OF DIAGNÓZY

Čo môžu byť vysoké alebo nízke segmentované neutrofilyRedakcia Choice
PPD skúška: čo to je, ako sa to robí a výsledky
PPD skúška: čo to je, ako sa to robí a výsledky
Segmentované neutrofily sú obranné bunky tela a môžu sa zvýšiť v prípade infekcie alebo znížiť v stresovej situácii alebo napríklad v dôsledku autoimunitných chorôb. Pochopte, čo môže byť vysoký alebo nízky segmentovaný neutrofil