7 BEŽNýCH OTáZOK O ANESTéZII POČAS VAGINáLNEHO PôRODU - TEHOTENSTVO

7 bežných otázok o anestézii počas vaginálneho pôroduRedakcia Choice
PPD skúška: čo to je, ako sa to robí a výsledky
PPD skúška: čo to je, ako sa to robí a výsledky
Epidurálna anestézia bráni tehotnej žene pociťovať bolesti pri pôrode a je možné ju podať krátko po začiatku kontrakcií, hneď ako dorazí do nemocnice. Objasnite si pochybnosti o anestézii, ktorá sa robí pri normálnom pôrode